Velkommen til din Arbejdsidentitets Test

Forstå din arbejdsidentitet – og arbejd med det, du kan

Baggrund

I de seneste 15 år har forskere med speciale i arbejdspsykologi, eksperimentalpsykologi, kognitionspsykologi, neurologi og i sprogpsykologi vist, hvordan der er en sammenhæng mellem vores erfaringer, erfarede følelser, vores (arbejds)identitet og sprogbrug og så måden vi fungerer og løser opgaver på i en arbejdspraksis. Vores erfarede følelser og det at have en arbejdsidentitet og en entydig sprogbrug synes at være en nødvendig forudsætning for, at vi kan forstå os selv i en arbejdssituation, trives og fungere samt præstere.

Når vi forstår vores arbejdsidentitet, kan føle og tale om den, så er det sandsynligt, at den både er udviklet og er stærk. Det skaber en ubalance mellem vores personlige identitet og vores arbejdsidentitet og til, at vi altid vil have mere fokus på arbejdet, på vores faglighed og kvalifikationer end på os selv i en arbejdspraksis. Vores subjektive (erfarede) følelse af ejerskab og kontrol med det, vi arbejder med, vil også være stærk og føre til færre konflikter på arbejdet, til større engagement, effektivitet, bedre arbejdsindsats, resultater, overskuelighed samt fysisk og psykisk tilpashed og til mindre stress.

Hvis vi derimod ikke rigtig forstår vores arbejdsidentitet, kan føle og tale om den, så er det sandsynligt, at den endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet i forhold til, hvad vi faktisk kan og kan udrette. Når ikke den er det, så vil vores arbejdsidentitet være svag og i særdeleshed svækket i forhold til andre identiteter, som f.eks. vores personlige identitet. Når den er det, så vil der være en ubalance mellem vores personlige identitet og vores arbejdsidentitet og vil føre til, at vi oftere har mere fokus på os selv, på ’mig’ som person, når vi arbejder og mindre på selve arbejdet, på faglighed og kvalifikationer. Vores subjektive (erfarede) følelse af ejerskab og kontrol med det, vi arbejder med, vil også være svækket og føre til flere konflikter på arbejdet, til manglende engagement, ineffektivitet, resultatløshed, uoverskuelighed samt til fysisk og psykisk utilpashed og stress.

Formålet med at udvikle denne arbejdsidentitets test har været, at vi godt vil hjælpe hver enkelt person, fra studerende og medarbejder til ledere og organisationer, med at forstå deres egen og medarbejdernes arbejdsidentitet, så de kan arbejde med det, de kan, føle ejerskab og kontrol med det, de arbejder med, og udrette det, de nu engang kan og vil udrette: Og gøre det med et stort engagement, glæde og en faglig stolthed.

Testen forklaret

Arbejdsidentitetstesten består af 5 typer test, som tilsammen kan vise os, hvordan sammenhængen er mellem din erfarede følelser og erfaringer med og dit arbejdssprog (sprogbrug) om det, du kan, og så din arbejdsidentitet. De fem typer test undersøger derfor:

  1. Dit arbejdssprog
  2. Balancen mellem din personlige identitet og arbejdsidentitet
  3. Hvordan du erfarer din arbejdsidentitet og
  4. Hvordan du fortolker din arbejdsidentitet.
  5. Kontrol af din følelse af ejerskab/kontrol og Fikseret/udvidet arbejdsidentitet.

Den første test er en sprogtest, som undersøger om din sprogbrug eller dit arbejdssprog i forbindelse med beskrivelse af din arbejdsidentitet, din arbejdsadfærd og tænkning er abstrakt (præget af tilfældigt managementsprog) eller konkret (præget af et konkret fundamentalsprog). Den anden test er en identitetstest, som undersøger, hvordan balancen er mellem din personlige identitet og arbejdsidentitet.

Den tredje test er en arbejdsidentitetstest, som først undersøger din erfarede følelse og dine erfaringer med, hvad du faktisk kan og føler, at du kan udrette, når du arbejder.

Den fjerde test er også en arbejdsidentitetstest, som undersøger den anden halvdel af din arbejdsidentitet, nemlig hvordan du fortolker din arbejdsidentitet. Den undersøger, hvor bevidst du er om og hvor meget du egentlig forstår af din egen narrativt fortolkede arbejdsidentitet, hvad du faktisk tror du kan og kan udrette.

Den femte og sidste test er en slags opfølgnings- eller kontroltest i forhold til arbejdsidentiteten og i forhold til vores erfarede følelse af den. Den undersøger arbejdsidentiteten og det indtryk vi fik fra test 2, 3 og 4 nu også holder. Samtidig undersøger vi også, om arbejdsidentiteten får en til at gå fagligt i stå, så man ikke længere udvikler sin arbejdsidentitet (fikseres) eller om den får én til at udvikle sig, så man bliver ved med fagligt at udvikle sin arbejdsidentitet (udvides og udvikles).

Når du vælger at lade dig teste

Så skal du vide, at det ikke er en personlighedstest eller en intelligenstest, men derimod ’kun’ en arbejdsidentitetstest. Testen bedømmer dig ikke, ej heller sætter den dig i bås og fortæller dig, hvad du er eller ikke er eller hvad du kan blive til eller ikke blive til.

Arbejdsidentitetstesten er alene udviklet med det formål at hjælpe den enkelte person med selv at blive bevidst om, forstå og udvikle sin egen arbejdsidentitet, så den passer til det, man kan og til det man kan nu og her og til det man godt vil kunne og vil udrette. For når man bliver bevidst om det, så forstår man bedre, hvad man i virkeligheden er god til at arbejde med og hvorfor. Hvordan man kan udvikle sig fagligt og professionelt, blive dygtigere, mere engageret og effektiv på sit arbejde samt mere tilfreds med sin arbejdsindsats. Man opnår samtidig også resultater og vil føle sig så meget mere tilpas på sit arbejde.

Vær opmærksom på:

Når du tager en af de fem test, så skal du være opmærksom på, at du skal gennemføre den test, du er gået i gang med, i et hug. Du kan godt vente nogen tid før du tager den næste test. Men når du er i gang med en test skal den fuldføres med det samme. Når du er i gang med testen og når først du har svaret på et spørgsmål og er gået videre til det næste, så kan du IKKE gå tilbage og ændre på dit svar. Forsøger du, så låser hele testen og du kan ikke gennemføre den.

Vi anbefaler, at du tager testene i kronologisk rækkefølge fra 1 til 5.

God fornøjelse

Sådan begynder du på testen

Nedenfor er der bokse med overskrifterne på de 5 test

Testen tager 25 til 30 min. at gennemføre og det anbefales, at man begynder med test nr. 1 for derefter at tage test nr. 2, 3, 4 og 5. Efter hver test får du resultatet vist i en graf. I boks nr. 6 Resultat Forklaring får du en forklaring på, hvilken teori og viden, der ligger bag undersøgelsen, og hvad det er helt specifikt, vi undersøger i testene.

God fornøjelse og vi glæder os til sammen med dig at gennemgå dine resultater.

Med venlig Hilsen
Billy Adamsen,
Forskningsleder, Ph.d. Mag art et art
Arbejdsidentitets ekspert